+420 608 404 095, pospisil@topeni-pospisil.cz +420 777 156 166, vit.pospisil@topeni-pospisil.cz PO - PÁ 8:00 - 16:30

Contacts

Některé významné zakázky, které jsme realizovali:

 • ZŠ Lubná – Plynová kotelna o jmenovitém tepelném výkonu 350 kW
 • Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník – Plynová kotelna
 • Rako III – Plynová kotelna administrativní budova
 • Speciální škola Jesenice
 • Úřad práce Rakovník – Kaskáda plynových kotlů Viessmann
 • Bytový dům 36 bytových jednotek, Kuštova ulice Rakovník – plynová kotelna, rozvody teplé, studené vody a cirkulace, rozvody plynu
 • Červený kříž Praha centrála Thunovská – kotelna elektřina
 • Červený kříž areál Hvězda Praha – kotelna, ÚT, odpady voda
 • Chmelařství Hořesedly – rozvody plynu pro halu technologie a sušárnu chmelu, teplovzdušné agregáty na plyn
 • Návrh opravy a oprava hydraulického zapojení kotelny s 5ti směšovanými topnými okruhy, 2ma nesměšovanými topnými okruhy ohřevu TV a bazénu, tepelným čerpadlem AEG země/voda o jmenovitém tepelném výkonu 33 kW s 5ti vrty, záložním olejovým kotlem o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW, v Malých Kyšicích
 • ELPLAST Mlečice 2x „kotelna“ s automatickým kotlem na uhlí a pelety o jmenovitém tepelném výkonu 2x 42 kW
 • Bioplynová stanice a drůbežárna Zavidov o jmenovitém tepelném výkonu 208 kW – oprava hydraulického zapojení 4 kogeneračních jednotek, topných okruhů vytápění a technologie

Průmyslový areál, jmenovitý tepelný 200 kW, realizace v roce 2012 a 2013 Ing. Vít Pospíšil – Projekt kotelny pro stavební povolení, projekt olejového hospodářství pro stavební povolení, prováděcí dokumentace rozvodů tepla, návrh logického zapojení regulace. Ing. Josef Kurc – Požární zpráva pro stavební povolení Rudolf Pospíšil – Montáž kotelny, rozvodů tepla, izolace a rozvody tepla zajistil částečně svépomocí investor Jaroslav Hoffmann – regulace sytému Cílem této zakázky bylo zajistit vytápění 20ti provozoven rozsáhlého průmyslového areálu. Každá provozovna se chová naprosto nezávisle, má svou vlastní regulaci, a přitom je vše vytápěno centrálním zdrojem tepla s nízkými provozními náklady. Zdrojem tepla byl navržen kotel Kroll KB200 s hořákem Kroll KG/UB200. Jednotlivé provozovny jsou vytápěny radiátory nebo teplovzdušnými agregáty (saharami) Kroll LH. Pro úsporu energie byly použity stropní ventilátory Kroll. Zakázka není ani tak vyjímečná svým výkonem, jako svým rozsahem a vysokými nároky na hydraulické zapojení a regulaci.

Kotelna ATMOS na dřevo a pelety o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW v Muzeu automobilů (Tato kotelna byla dne 5. 10. 2014 vyhlášena společností ATMOS vítězem soutěže „O nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS v České republice a na Slovensku“)

Kotelna s kotlem na dřevo a pelety ATMOS DC 50S se systémem automatického čištění hořáku, 3mi směšovanými topnými okruhy a akumulačními nádržemi o objemu 4.000 l pro vytápění strojírny

Tepelná čerpadla

Kotelny s kotli na dřevo a pelety ATMOS a akumulačními nádržemi, solárním termickým systémem VIESSMANN VITOSOL pro ohřev teplé vody a přitápění

Kotelny s kotli ATMOS na dřevo a pelety a akumulačními nádržemi

Kotelny s kotli ATMOS na pelety

Kotelny s kotli ATMOS na dřevo a akumulačními nádržemi

Kotelny s kotli ATMOS na dřevo a akumulačními nádržemi

Kotelny s kotli ATMOS (a VIADRUS) na uhlí a dřevo s akumulačními nádržemi

Kotelny s automatickými kotli na uhlí Benekov

Kotelny s automatickými kotli na uhlí a pelety SLOKOV

 Kotelny s automatickými kotli na uhlí a pelety LICOTHERM

Kotelny s automatickými kotli na uhlí LICOTHERM AM CARBO

Krbová kamna Jotul

Kotelny na lehký topný olej

Kotelny na plyn

Podlahové vytápění

Přestavby litinových kotlů na automatické

Solární systém VIESSMANN pro ohřev teplé vody

Stěnové vytápění

Oprava hydraulického zapojení a regulace kotelny na dřevo 40 kW penzionu v Břežanech

Oprava hydraulického zapojení a regulace kotelny na dřevo 75 kW v Kamenných Žehrovicích

Rozvody plynu pro halu technologie a sušárnu chmele Chmelařství Hořesedly

Rekonstrukce plynové kotelny, kondenzační kotel VIESSMANN VITOCROSSAL 300 88 KW

Teplovzdušné agregáty Kroll s univerzálními olejovými hořáky Kroll KG/UB

Ostatní

Některé zajímavé zakázky, které jsme projektovali:

Výtopna na štěpku o jmenovitém tepelném výkonu 500 kW pro 6 bytových domů – Obec Úterý, rok 2013

Předmětem zakázky byla kontrola projektové dokumentace a kontrola provedení. Dále také vyhledání hydraulické chyby a návrh opatření ke snížení vysokých provozních nákladů.

ZŠ a MŠ Mlečice – rekonstrukce kotelny na uhlí o jmenovitém tepelném výkonu 300 kW, rok 2015

– Ing. Vít Pospíšil: Návrh koncepce, prováděcí dokumentace profese vytápění pro výběrové řízení a stavební povolení (Hydraulické řešení, výpočet vzduchospalinové cesty, výpočet větrání kotelny, návrh logického schématu regulace, upevnění potrubí a dilatace, uspořádání kotelny, výpočet potřebného výkonu a přepočet spotřeby paliva)

–  CH-PROJEKT Plzeň: Hlavní inženýrka projektu Ing. Petra Malotínová, prováděcí dokumentace profesí elektro, MaR, detekce nebezpečných plynů, statický výpočet lávky, stavební úpravy kotelny, rozpočet pro výběrové řízení

–  Ing. Josef Kurc: Požární zpráva

–  Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající kotelny na koks s kotli o celkovém výkonu 560 kW. Původní kotle na pevná paliva s ručním přikládáním byly nahrazeny třemi automatickými kotli na hnědé uhlí BENEKOV C100 o celkovém výkonu 300 kW. Kotelna byla vybavena ekvitermní regulací s možností samostatného ovládání 6ti směšovaných topných okruhů a nesměšovaného okruhu ohřevu TV. V rámci rekonstrukce kotelny bylo předpokládáno významné snížení provozních nákladů a zejména zvýšení komfortu obsluhy a možnosti regulace.

 

Realizováno v roce 2015

Pozn.: Kotelna nebyla realizována firmou Rudolf Pospíšil, kotelna nebyla autorizována, oproti projektové dokumentaci bylo během realizace provedeno několik změn bez souhlasu projektanta.

Průmyslový areál o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW, rok 2012
–  výpočet tepelných ztrát a energetické náročnosti areálu
–  projekt kotelny s univerzálním olejovým hořákem Kroll KG/UB200 pro stavební povolení
–  projekt olejového hospodářství pro stavební povolení
–  prováděcí dokumentace rozvodů tepla s teplovzdušnými agregáty (saharami) a radiátory
–  návrh regulace

Cílem této zakázky bylo zajistit vytápění celkem 20ti provozoven s naprosto nezávislým provozem, měřením spotřeby tepla a centrálním zdrojem tepla s hořákem Kroll KG/UB rozsáhlého průmyslového areálu. Zakázka není ani tak vyjímečná svým výkonem, jako svým rozsahem a nároky na hydraulické zapojení a regulaci. Každá provozovna se chová naprosto nezávisle a přitom je vše vytápěno centrálním zdrojem tepla s nízkými provozními náklady.

Bytový dům Rakovník – 36 bytových jednotek 2014

Prováděcí dokumentace rozvodů teplé, studené vody a plynu. Zajímavostí této zakázky je mimo jejího rozsahu použití nerezové a úsporné technologie VIEGA Inliner.

Muzeum automobilů, rok 2013  (Tato kotelna se stala dne 5.10.2014 vítězem soutěže o nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS)

Prováděcí dokumentace kotelny na dřevo a pelety s 7mi topnými okruhy o celkovém instalovaném výkonu 100 kW

Bioplynová stanice a drůbežárna Zavidov o jmenovitém tepelném výkonu 208 kW

Oprava hydraulického zapojení 4 kogeneračních jednotek, topných okruhů vytápění a technologie

Průmyslový areál ELPLAST Mlečice, rok 2013
– Návrh úsporných opatření vytápění 2 výrobních provozoven a technická příprava navržených opatření pro realizaci
– Snížení provozních nákladů až o 2/3 a návratnost úsporných opatření 1 – 2 roky!

Kotelna na plyn areálu v Plzni, rok 2012

Schéma zapojení plynové kotelny s kondenzačním kotlem VIESSMANN VITOCROSSAL o výkonu 80 kW.

Oprava hydraulického zapojení a regulace kotelny na dřevo o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW v Kamenných Žehrovicích, rok 2010

Oprava hydraulického zapojení a regulace „kotelny“ na dřevo o jmenovitém tepelném výkonu 40 kW penzionu v Břežanech, rok 2012

Oprava hydraulického zapojení tepelného čerpadla země/voda o jmenovitém výkonu 33 kW s 5ti vrty, záložním kotlem na LTO o výkonu 40 kW a 6ti směšovanými topnými okruhy pro vytápění RD, nesměšovaným okruhem ohřevu teplé vody a bazénu v Malých Kyšicích, rok 2012

Novostavba RD v Krušovicích, rok 2014

Projekt podlahového vytápění a tepelného čerpadla vzduch/voda, rovnotlakého větrání s rekuperací a PENB pro ohlášení stavby novostavby rodinného domu. PENB měrná spotřeba energie A!

Oprava hydraulického zapojení ÚT RD V Chotíkově, rok 2014

Cílem této zakázky byla oprava nefunkčního hydraulického zapojení RD vytápěného tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, záložním elektrickým kotlem, krbem s vložkou a 4mi solárně termickými kolektory. Ačkoli tato kombinace zdrojů tepla je ekonomicky nenávratná, z hlediska regulace a hydraulického zapojení se jedná o náročnou zakázku.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD ve Stříbrné Skalici, rok 2012

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS DC32SP a akumulačními nádržemi umožňujícím spalování dřeva, pelet se záložní elektrickou patronou. Topné okruhy pro vytápění, ohřev TV a vytápění bazénu.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Petrovicích, rok 2013

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotelm ATMOS DC25S a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva, pelet a všech druhů olejů.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Hořovičkách, rok 2013

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS C20S na uhlí dřevo, pelety a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva a pelet.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Lužné, rok 2010

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS DC 25S na dřevo, pelety se záložní elektrickou patronou a akumulačními nádržemi a solárně termickou soustavou VIESSMANN. Zátop dřevem je prováděn 1x za den nebo 2 dny, případně je možné vytápět dům automaticky hořákem na pelety, v případě poruchy zajistí vytápění elektrická patrona. V letních měsících a přechodném období zajistí komfortní ohřev TV a přitápění solárně termická soustava. Topný systém umožňuje vytápění RD, ohřev TV, vytápění bazénu a skleníku. Projekt byl úspěšně podán v programu „Zelená Úsporám“ a cca 2/3 investičních nákladů byly pokryty dotací. 

Energetický posudek solárně termické soustavy RD v Plzni Radobyčicích, rok 2013

Úspěšně podán v dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Návrh nízkoteplotního rozvodu radiátorů a tepelného čerpadla vzduch-voda RD v Bučku, rok 2016

Hydraulické vyregulování jednotrubkové otopné soustavy RD v Černošicích, rok 2017

Kotelna na plyn o jmenovitém tepelném výkonu 90 kW v Novém Strašecí, rok 2017

Kotelna na dřevo a pelety o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW se systémem automatického čištění peletového hořáku, akumulačními nádržemi o celkovém objemu 4.000 l, třemi směšovanými topnými okruhy, návrh rozvodů radiátorů výrobního objektu a kanceláří, rok 2018