+420 608 404 095, pospisil@topeni-pospisil.cz +420 777 156 166, vit.pospisil@topeni-pospisil.cz PO - PÁ 8:00 - 16:30

Contacts

Jsem členem ČKAIT, svou odbornost jsem získal prezenčním doktorským studiem a působením na Katedře energetiky Fakulty strojní ZČU v Plzni, magisterským prezenčním studiem na Katedře energetiky, Fakulty strojní ČVUT v Praze a v průběhu doktorské pracovní stáže ve společnosti ROSATOM v Ruské federaci. V rámci studia magisterského oboru Energetické stroje a zařízení a doktorského studijního programu Stavba energetických strojů jsem se specializoval na jaderná zařízení. Zkušenosti v oblasti „malé“ energetiky jsem získal především při spolupráci se svým otcem, panem Rudolfem Pospíšilem.

Ve firmě mám na starosti oblasti projekce, energetického poradenství a úspor energie. Své služby nabízím v rámci celé ČR a konzultace také formou „on-line

Dne 5. 10. 2014 byla společností ATMOS vyhlášena vítězem soutěže „O nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS v České republice a na Slovensku“, kotelna na dřevo a pelety v Muzeu automobilů v Lužné u Rakovníka, která byla realizována firmou Rudolf Pospíšil na základě projektu, jehož jsem byl autorem.

Projekční řízení
Ing. Vít Pospíšil, Ph.D.

Nabízím Vám své služby v oblasti projekce, energetického poradenství a úspor energie. Své služby poskytuji v rámci celé ČR, konzultace poskytuji také „online“ formou. Své služby poskytuji pro domácnosti, bytové domy a průmysl, topenářské firmy, ale také v oblasti „velké“ energetiky a strojírenství. Projekční činnost provozuji zejména ve vazbě na topenářskou firmu Rudolf Pospíšil, ale své služby nabízím také nezávisle topenářským firmám. Spolupráce s realizační firmou mi dává možnost cenné zpětné vazby a umožňuje zohlednit při projektování cenné zkušenosti z realizace a následného provozu jednotlivých zakázek. Preferuji spolupráci s českými výrobci.

V rámci činnosti ve výstavbě, je projektant osobou, která hájí zájmy stavebníka v průběhu celého cyklu stavby. Nejdražší, jsou na každé zakázce špatná rozhodnutí a chyby při návrhu a realizaci. Odbornými podklady pro Vaše rozhodnutí Vám pomohu účelně využít finanční prostředky. Mezi nejčastější omyly patří například doporučení, že výměnou litinových radiátorů a ocelového rozvodu radiátorů dojde k úspoře paliva. K mnoha chybám dochází také při návrhu a realizaci kotelen na pevná paliva a tepelných čerpadel.

Návrh soustavy vytápění, chlazení či větrání je činnost prováděná na míru konkrétnímu objektu se zohledněním požadavků zákazníka, místních podmínek, právních předpisů, minimálních normativních standardů a požadavků výrobce zařízení. Každá, kotelna a topná soustava jsou na míru konkrétnímu domu navrženým originálem, složeným z jednotlivých výrobků tak, aby měly jako celek požadované a vhodné vlastnosti pro konkrétní objekt. Volbou vhodného technického řešení lze velmi významně optimalizovat investiční i provozní náklady stavby a předejít mnoha chybám při realizaci a provozu. V důsledku stále se zpřísňujících normativních požadavků na vlastnosti topných soustav a zdrojů tepla, neustále roste náročnost technického řešení a role projektanta při návrhu či rekonstrukci topné soustavy a zdroje tepla se stává prakticky nepostradatelnou.

V době, kdy Česká republika a EU čelí energetické krizi a přijala závazek dosažení uhlíkové neutrality, je třeba rovněž důkladně uvážit potenciál úsporných opatření na straně budovy, volbu vhodného rozvodu tepla a volbu vhodného zdroje tepla, se zahrnutím mnoha souvislostí a rizik s uvažováním energetiky jako celku. V rámci své činnosti se snažím dbát, nejen na technickou, ale také na estetickou stránku technického řešení a ochranu životního prostředí. Rád se zabývám vytápěním historických budov.

K energetické krizi v České republice a EU se mediálně vyjadřuje řada energetických expertů, z nichž však drtivá většina nemá vzdělání v oblasti energetiky. Rád Vám svými znalostmi pomohu činit správná rozhodnutí v energetické krizi.

V případě, že se rozhodujete, kterou projekční firmu oslovit, zprostředkuji Vám prohlídku, některé ze svých referencí.