Některé významné zakázky, které jsme realizovali:

 • ZŠ Lubná – Plynová kotelna 350 kW
 • Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník – Plynová kotelna
 • Rako III – Plynová kotelna administrativní budova
 • Drůbežárna Zavidov
 • Speciální škola Jesenice
 • Úřad práce Rakovník – Kaskáda plynových kotlů Viessmann
 • Bytový dům 36 bytových jednotek, Kuštova ulice Rakovník – plynová kotelna, rozvody teplé, studené vody a cirkulace, rozvody plynu
 • Červený kříž Praha centrála Thunovská – kotelna elektřina
 • Červený kříž areál Hvězda Praha – Kotelna, ÚT, odpady voda
 • Chmelařství Hořesedly – rozvody plynu pro halu technologie a sušárnu chmelu, teplovzdušné agregáty na plyn
 • Návrh opravy a oprava hydraulického zapojení kotelny s 5ti topnými okruhy, tepelným čerpadlem AEG 33 KW s 5ti vrty a olejovým kotlem 50 kW v Malých Kyšicích – Zprovoznění tepelného čerpadla AEG a zajištění technického dohledu, návrh úsporných opatření. Chlaďařské práce zajistila firma ZKM.
 • ELPLAST Mlečice 2x „kotelna“ s automatickým kotlem na uhlí a pelety o výkonu 2×42[kW]
 • Bioplynová stanice a drůbežárna Zavidov 208 [kW] – oprava hydraulického zapojení 4 kogeneračních jednotek, topných okruhů vytápění a technologie

Průmyslový areál 200 kW – lokalita na přání investora neuvedena


realizace 2012, 2013

Ing.Vít Pospíšil – Projekt kotelny pro stavební povolení, projekt olejového hospodářství pro stavební povolení, prováděcí dokumentace rozvodů tepla, návrh logického zapojení regulace.
Ing.Josef Kurc – Požární zpráva pro stavební povolení
Rudolf Pospíšil – Montáž kotelny, rozvodů tepla, izolace a rozvody tepla zajistil částečně svépomocí investor
Jaroslav Hoffmann – regulace sytému

Cílem této zakázky bylo zajistit vytápění 20ti provozoven rozsáhlého průmyslového areálu. Každá provozovna se chová naprosto nezávisle, má svou vlastní regulaci, a přitom je vše vytápěno centrálním zdrojem tepla s nízkými provozními náklady. Zdrojem tepla je kotel Kroll KB200 s hořákem Kroll KG/UB200. Jednotlivé provozovny jsou vytápěny radiátory nebo teplovzdušnými agregáty (saharami) Kroll LH. Pro úsporu energie byly použity stropní ventilátory Kroll. Zakázka není ani tak vyjímečná svým výkonem, jako svým rozsahem a nároky na hydraulické zapojení a regulaci.Kotelna ATMOS na dřevo a pelety 100 kW – Muzeum automobilů (Tato kotelna se stala dne 5.10.2014 vítězem soutěže o nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS)


Tepelná čerpadla


Kotelny ATMOS na dřevo a pelety + solární systém VIESSMANN VITOSOL pro ohřev teplé vody a přitápění


Kotelny ATMOS na dřevo a pelety s akumulací


Kotelny ATMOS na pelety


Kotelny ATMOS na dřevo s akumulací


Kotelny ATMOS (a VIADRUS) na uhlí a dřevo s akumulací


Kotelny s automatickými kotli na uhlí Benekov


Kotelny s automatickými kotli na uhlí a pelety SLOKOVKotelny s automatickými kotli na uhlí a pelety LICOTHERM


Kotelny s automatickými kotli na uhlí LICOTHERM AM CARBO


Krbová kamna Jotul


Kotelny na olej


Kotelny na plyn


Podlahové vytápění


Přestavby litinových kotlů na automatické


Solární systém VIESSMANN pro ohřev teplé vody


Stěnové vytápění


Větrání


Oprava hydraulického zapojení a regulace kotelny na dřevo 40 kW penzionu v Břežanech


Oprava hydr. zapojení a regulace kotelny na dřevo 75 kW v Kamenných Žehrovicích


Rozvody plynu pro halu technologie a sušárnu chmele Chmelařství Hořesedly


Kotelna na dřevo a všechny druhy olejů pro vytápění RD s hořákem Kroll KG/UB 20PK


Rekonstrukce plynové kotelny Plzeň, VIESSMANN VITOCROSSAL 300 88 KW


Teplovzdušné agregáty Kroll s univerzálními olejovými hořáky Kroll KG/UB


Ostatní


Některé zajímavé zakázky, které jsme projektovali:

Výtopna na štěpku 500 kW pro 6 bytových domů – Obec Úterý – 2013

Předmětem zakázky byla kontrola projektové dokumentace a kontrola provedení. Dále také vyhledání hydraulické chyby a návrh opatření ke snížení vysokých provozních nákladů.

ZŠ a MŠ Mlečice – rekonstrukce kotelny na uhlí 300 kW – 2015

– Ing.Vít Pospíšil: Návrh koncepce, prováděcí dokumentace profese vytápění pro výběrové řízení a stavební povolení (Hydraulické řešení, výpočet vzduchospalinové cesty, výpočet větrání kotelny, návrh logického schématu regulace, upevnění potrubí a dilatace, uspořádání kotelny, výpočet potřebného výkonu a přepočet spotřeby paliva)

– CH-PROJEKT Plzeň: Hlavní inženýrka projektu Ing.Petra Malotínová, prováděcí dokumentace profesí elektro, MaR, detekce nebezpečných plynů, statický výpočet lávky, stavební úpravy kotelny, rozpočet pro výběrové řízení

-Ing.Josef Kurc: Požární zpráva

– Předmětem projektu je rekonstrukce stávající kotelny na koks s kotli o celkovém výkonu 560 kW. Tyto kotle byly nahrazeny třemi automatickými kotli na hnědé uhlí BENEKOV C100 o celkovém výkonu 300 kW. Kotelna je vybavena ekvitermní regulací s možností samostatného ovládání 6ti topných okruhů a ohřevu TV. Je očekáváno značné snížení provozních nákladů a zejména zvýšení komfortu obsluhy a možnosti regulace.


Realizováno v roce 2015

Pozn.: Kotelna nebyla realizována firmou Rudolf Pospíšil, kotelna nebyla autorizována, bylo provedeno oproti projektové dokumentaci několik (malých) změn.

Průmyslový areál 200 kW – lokalita na přání investora neuvedena – 2012
– výpočet tepelných ztrát a energetické náročnosti areálu
– projekt kotelny s univerzálním olejovým hořákem Kroll KG/UB200 pro stavební povolení
– projekt olejového hospodářství pro stavební povolení
– prováděcí dokumentace rozvodů tepla s teplovzdušnými agregáty a radiátory
– návrh regulace

Cílem této zakázky bylo zajistit vytápění 20ti provozoven s naprosto nezávislým provozem, měřením spotřeby tepla a centrálním zdrojem tepla a hořákem Kroll KG/UB rozsáhlého průmyslového areálu. Zakázka není ani tak vyjímečná svým výkonem, jako svým rozsahem a nároky na hydraulické zapojení a regulaci. Každá provozovna se chová naprosto nezávisle a přitom je vše vytápěno centrálním zdrojem tepla s nízkými provozními náklady.

Bytový dům Rakovník – 36 bytových jednotek 2014

Prováděcí dokumentace rozvodů teplé, studené vody a plynu. Zajímavostí této zakázky je mimo jejího rozsahu použití nerezové a úsporné technologie VIEGA Inliner.

Muzeum automobilů – 2013 (Tato kotelna byla dne 5.10.2014 vítězem soutěže o nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS)

Prováděcí dokumentace kotelny na dřevo a pelety s 7mi topnými okruhy o celkovém instalovaném výkonu 100 kW.

Bioplynová stanice a drůbežárna Zavidov 208 [kW]

Oprava hydraulického zapojení 4 kogeneračních jednotek, topných okruhů vytápění a technologie

Průmyslový areál ELPLAST Mlečice – 2013
-´Návrh úsporných opatření vytápění 2 výrobních provozoven a technická příprava navržených opatření pro realizaci
– Snížení provozních nákladů až o 2/3 a návratnost úsporných opatření 1-2 roky!

Kotelna na plyn areálu v Plzni – 2012

Schéma zapojení plynové kotelny s kondenzačním kotlem VIESSMANN VITOCROSSAL o výkonu 80 kW.

Přednáška pro sdružení vlastníků bytového domu v Kuštově ulici v Rakovníku – 2013

Přednáška o konkrétních možnostech opatření vedoucích k úspoře nákladů bytového domu na straně objektu, zdroje tepla a regulace s orientačním stanovením návratnosti možných opatření.

Oprava hydraulického zapojení a regulace kotelny na dřevo 80 kW v Kamenných Žehrovicích – 2010

Oprava hydraulického zapojení a regulace “kotelny” na dřevo 40 kW penzionu v Břežanech – 2012

Rovnotlaké větrání s rekuperací odpadního tepla herny ve Stodu 2015

Oprava hydraulického zapojení TČ 33 kW s 5ti vrty, kotle na LTO 40 kW a 6ti topných okruhů pro vytápění RD, ohřevu TV a bazénu v Malých Kyšicích – 2012

Novostavba RD v Krušovicích – 2014

Projekt ÚT, rovnotlakého větrání s rekuperací a PENB pro ohlášení stavby novostavby rodinného domu. PENB měrná spotřeba energie A!

Rekonstrukce RD v Rakovníku na nízkoenergetický až pasivní 2013

Projekt vytápění, rozvodů tepla a rovnotlakého větrání s rekuperací tepla pro stavební povolení

Oprava hydraulického zapojení ÚT RD V Chotíkově – 2014

Cílem této zakázky byla oprava nefunkčního hydraulického zapojení RD vytápěného tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, záložním elektrickým kotelem, krbem s vložkou a 4mi solárně termickými kolektory. Ačkoli tato kombinace zdrojů tepla je ekonomicky nenávratná, z hlediska regulace hydraulického zapojení se jedná o velmi náročnou zakázku.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD ve Stříbrné Skalici – 2012

Prováděcí dokumentace “kotelny” a zdroje tepla RD s kotelm ATMOS DC32SP a akumulačními nádržemi umožňujícím spalování dřeva, pelet se záložní elektrickou patronou

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Petrovicích – 2013

Prováděcí dokumentace “kotelny” a zdroje tepla RD s kotelm ATMOS DC25S a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva, pelet a všech druhů olejů

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Hořovičkách – 2013

Prováděcí dokumentace “kotelny” a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS C20S na uhlí dřevo, pelety a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva a pelet

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Lužné – 2010

Prováděcí dokumentace “kotelny” a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS DC25S na dřevo, pelety se záložní elektrickou patronou a akumulačními nádržemi a solárně termickou soustavou VIESSMANN. Dům je vytápěn dřevem, kterým se zatápí 1x za den nebo 2 dny, případně je možné vytápět dům automaticky hořákem na pelety, v případě poruchy zajistí vytápění elektrická patrona. V letních měsících a přechodném období zajistí komfortní ohřev TV a přitápění solárně termická soustava. Projekt byl úspěšně podán v programu “Zelená Úsporám” a cca 2/3 investičních nákladů byly pokryty dotací.

Energetický posudek solárně termické soustavy RD v Plzni Radobyčicích – 2013

Úspěšně podán v dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Návrh nízkoteplotního rozvodu radiátorů a tepelného čerpadla vzduch-voda RD v Bučku 2016

Hydraulické vyregulování jednotrubkové otopné soustavy RD v Černošicích – 2017

Kotelna na plyn o výkonu 90 kW v Novém Strašecí 2017

Kotelna na dřevo a pelety o výkonu 50 kW se třemi topnými okruhy, návrh rozvodů tepla výrobního objektu v Kotovicích 2018