Projekce a energetické poradenství – Ing.Vít Pospíšil

  Vážení zákazníci,rád bych Vás přivítal na našich stránkách. Nabízím Vám své služby v oblasti projekce a energetického poradenství, v oboru, který jsem vystudoval a má v naší rodině tradici. Díky spojení projekční a realizační firmy, mám možnost cenné zpětné vazby, kterou ve svých projektech zohledňuji. Při projektování jsou mými hlavními zásadami jednoduchost (v rámci možností daných požadavky) a důraz na správnou funkci regulace v kombinaci s hydraulickým řešením. Své služby nabízím majitelům rodinných domů, bytových domů, průmyslových areálů a průmyslových technologií.

  Nacházíme se v době neustálého růstu cen energií. Rád bych Vám svými znalostmi z energetiky pomohl k maximálnímu možnému snížení Vašich provozních nákladů na energie a výběru nejvhodnější koncepce. Při volbě nejvhodnějšího řešení jsme limitováni místními podmínkami, možnostmi a především fyzikálními zákony. Obrana spotřebitele proti neustálému růstu cen energií spočívá ve 3 krocích. Ve snížení energetické náročnosti, volbě nejúčinnější dostupné technologie a využití alternativních paliv a případné odpadní energie. Často budete překvapeni návratností opatření, která zejména v průmyslu bývá nižší než 2 roky. V případě Vašeho zájmu jsme zakázku schopni zajistit od projektu po realizaci. Kvalitní projekt Vám zajistí komfortní a úsporné vytápění vašeho objektu. Přesvědčte se sami, že mé služby jsou cenově přijatelné pro každého a správný výběr koncepce a kvalitně navržená zakázka ušetří mnoho peněz při realizaci a následném provozu.

Nikdo nedokážeme předpovědět přesný vývoj cen energie. Nicméně vývoj cen se řídí určitými pravidly, která pokud známe dokážeme s velkou přesností a pravděpodobností předpovědět poměr cen jednotlivých energií na příští období. Vývoj těchto cen se řídí dostupností daných paliv a energií a možnostmi na jejich technické využití které máme. Ve vědeckém světě je známo mnoho technologií na využívání energie a jejich nasazení závisí jen na jejich momentální ekonomické výhodnosti.  Na základě růstu cen paliv dochází k tomu, že některé z těchto technologií, které se nepoužívaly, protože byly neekonomické, se stávají ekonomickými a jsou nasazovány do praxe a často mylně představovány jako revoluční. Stejně tak jsme limitováni i při využívání „obnovitelných“ zdrojů hustotou energie, kterou máme k dispozici. Často jsou do obnovitelných zdrojů vkládány přehnané naděje, které nejsou podloženy žádnými výpočty. Využívání obnovitelných zdrojů lze trochu „nadneseně“ přirovnat k úvaze, kdy dostaneme starý vzrostlý strom, který je však mnoho kilometrů daleko. Otázkou je, zda více energie spotřebujeme na to, abychom jeho energii získali, nebo si více energie přivezeme. Pokud například uvažujete o nezávislosti a výrobě vlastní elektrické energie rád Vás seznámím se všemi souvislostmi, důsledky a riziky.

Nabízené služby v oblasti projekce a energetického poradenství:

 • Energetické poradenství pro průmysl i domácnosti
 • Ověření stavebních konstrukcí z hlediska kondenzace vlhkosti ve zdivu
 • Projekty kotelen  všech druhů vytápění a výkonů pro rodinné domy i průmysl (dřevo, uhlí, pelety, olej, plyn, všechny druhy olejů, tepelná čerpadla, kogenerace, solární systémy..)
 • Rozvody vytápění (podlahové, radiátory, teplovzdušné..),
 • Výpočet tepelných ztrát budov a roční potřeby tepla na vytápění
 • Projekty systémů řízeného větrání s rekuperací a teplovzdušného vytápění pro RD, bytové domy i průmysl
 • Rozvody vody
 • Rozvody plynu
 • Projekty energeticky (téměř) nezávislých vícepalivových systémů
 • Výpočty potrubních sítí ústředního vytápění a CZT průmyslových areálů
 • Hydraulické vyvažování potrubních sítí
 • Projekty a energetické posudky solárních termických soustav pro ohřev teplé vody i přitápění
 • Projekty systémů řízeného větrání s rekuperací a teplovzdušného vytápění
 • Technicko-ekonomické studie a poradenství v oblasti úspor energie , vytápění a posouzení ekonomické efektivity úsporných opatření pro domácnosti i podniky
 • Výpočet komínu (vzduchospalinové cesty)
 • Regulace topných systémů
 • Odběrový diagram a sjednávání smluv na energie
 • Seřízení topných soustav
 • A jakékoli další výpočty a poradenství v oblasti termo-hydrauliky, energetiky a alternativních zdrojů energie
 • Poradenství v oblasti investic v energetice
 • Kontroly kotlů na tuhá paliva ATMOS, BENEKOV, AGROMECHANIKA LHENICE, SLOKOV, VIADRUS

Kontakt:

Ottova 51

269 01 Rakovník

tel:777156166

email:vitpospisil@topeni-pospisil.cz

 

Stručný profesní životopis:

Vzdělání:

2012 – …        ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů KKE, doktorský studijní program Stavba energetických zařízení

2004-2010      ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Katedra energetiky, magisterský studijní program Energetické stroje a zařízení, specializace na jaderně energetická zařízení

1996-2004      Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku

Jazyky:

AJ, NJ, RJ

Praxe:

Projekční a obchodní

2010 – …      Projektant TZB ve společnosti Pospíšil

2011-12       partner společnosti Kroll v ČR,

2012-2013   jediný oficiální partner společnosti Kroll v ČR (2013 na vlastní žádost ukončeno nadále jen neoficiální partner)

Pedagogická:

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 výuka cvičení předmětů Mechanika tekutin, Seminář z mechaniky tekutin, Termomechanika a Vytápění, větrání a klimatizace na katedře energetiky KKE ZČU v Plzni

21.10,2014 – Přednáška pro ČKAIT na téma Energetická náročnost budov

17.6.2015 – Seminář ENERGETICKÉ ZDROJE A TRENDY TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE pořádaný EGU – přednáška na téma: SMR (malé a střední reaktory) a jejich uplatnění v teplárenství ČR

Článek: Máme přemýšlet nad využitím malých jaderných reaktorů v české energetice?, 12/2015 časopis PRO-ENERGY

2016-2017 Doktorská stáž ve společnosti Rusatom Energo International v Ruské Federaci.

Některé zajímavé reference:

Výtopna na štěpku 500 kW pro 6 bytových domů – Obec Úterý – 2013

Předmětem zakázky byla kontrola projektové dokumentace a kontrola provedení. Dále také vyhledání hydraulické chyby a návrh opatření ke snížení vysokých provozních nákladů.

ZŠ a MŠ Mlečice – rekonstrukce kotelny na uhlí 300 kW – 2015

– Ing.Vít Pospíšil: Návrh koncepce, prováděcí dokumentace profese vytápění pro výběrové řízení a stavební povolení (Hydraulické řešení, výpočet vzduchospalinové cesty, výpočet větrání kotelny, návrh logického schématu regulace, upevnění potrubí a dilatace, uspořádání kotelny, výpočet potřebného výkonu a přepočet spotřeby paliva)

– CH-PROJEKT Plzeň: Hlavní inženýrka projektu Ing.Petra Malotínová, prováděcí dokumentace profesí elektro, MaR, detekce nebezpečných plynů, statický výpočet lávky, stavební úpravy kotelny, rozpočet pro výběrové řízení

-Ing.Josef Kurc: Požární zpráva

– Předmětem projektu je rekonstrukce stávající kotelny na koks s kotli o celkovém výkonu 560 kW. Tyto kotle byly nahrazeny třemi automatickými kotli na hnědé uhlí BENEKOV C100 o celkovém výkonu 300 kW. Kotelna je vybavena ekvitermní regulací s možností samostatného ovládání 6ti topných okruhů a ohřevu TV. Je očekáváno značné snížení provozních nákladů a zejména zvýšení komfortu obsluhy a možnosti regulace.


Realizováno v roce 2015

Pozn.: Kotelna nebyla realizována firmou Rudolf Pospíšil, kotelna nebyla autorizována, bylo provedeno oproti projektové dokumentaci několik (malých) změn.

Průmyslový areál 200 kW – lokalita na přání investora neuvedena – 2012
– výpočet tepelných ztrát a energetické náročnosti areálu
– projekt kotelny s univerzálním olejovým hořákem Kroll KG/UB200 pro stavební povolení
– projekt olejového hospodářství pro stavební povolení
– prováděcí dokumentace rozvodů tepla s teplovzdušnými agregáty (saharami) a radiátory
– návrh regulace

Cílem této zakázky bylo zajistit vytápění 20ti provozoven s naprosto nezávislým provozem, měřením spotřeby tepla a centrálním zdrojem tepla s hořákem Kroll KG/UB rozsáhlého průmyslového areálu. Zakázka není ani tak vyjímečná svým výkonem, jako svým rozsahem a nároky na hydraulické zapojení a regulaci. Každá provozovna se chová naprosto nezávisle a přitom je vše vytápěno centrálním zdrojem tepla s nízkými provozními náklady.

Bytový dům Rakovník – 36 bytových jednotek 2014

Prováděcí dokumentace rozvodů teplé, studené vody a plynu. Zajímavostí této zakázky je mimo jejího rozsahu použití nerezové a úsporné technologie VIEGA Inliner.

Muzeum automobilů – 2013 (Tato kotelna se stala dne 5.10.2014 vítězem soutěže o nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS)

Prováděcí dokumentace kotelny na dřevo a pelety s 7mi topnými okruhy o celkovém instalovaném výkonu 100 kW

Bioplynová stanice a drůbežárna Zavidov 208 [kW]

Oprava hydraulického zapojení 4 kogeneračních jednotek, topných okruhů vytápění a technologie

Průmyslový areál ELPLAST Mlečice – 2013
– Návrh úsporných opatření vytápění 2 výrobních provozoven a technická příprava navržených opatření pro realizaci
– Snížení provozních nákladů až o 2/3 a návratnost úsporných opatření 1-2 roky!

Kotelna na plyn areálu v Plzni – 2012

Schéma zapojení plynové kotelny s kondenzačním kotlem VIESSMANN VITOCROSSAL o výkonu 80 kW.

Přednáška pro sdružení vlastníků bytového domu v Kuštově ulici v Rakovníku – 2013

Přednáška o konkrétních možnostech opatření vedoucích k úspoře nákladů bytového domu na straně objektu, zdroje tepla a regulace s orientačním stanovením návratnosti možných opatření.

Oprava hydraulického zapojení a regulace kotelny na dřevo 80 kW v Kamenných Žehrovicích – 2010

Oprava hydraulického zapojení a regulace „kotelny“ na dřevo 40 kW penzionu v Břežanech – 2012

Oprava hydraulického zapojení TČ 33 kW s 5ti vrty, kotle na LTO 40 kW a 6ti topných okruhů pro vytápění RD, ohřevu TV a bazénu v Malých Kyšicích – 2012

Rovnotlaké větrání s rekuperací odpadního tepla herny ve Stodu 2015

Novostavba RD v Krušovicích – 2014

Projekt ÚT, rovnotlakého větrání s rekuperací a PENB pro ohlášení stavby novostavby rodinného domu. PENB měrná spotřeba energie A!

Rekonstrukce RD v Rakovníku na nízkoenergetický až pasivní 2013

Projekt vytápění, rozvodů tepla a rovnotlakého větrání s rekuperací tepla pro stavební povolení

Oprava hydraulického zapojení ÚT RD V Chotíkově – 2014

Cílem této zakázky byla oprava nefunkčního hydraulického zapojení RD vytápěného tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, záložním elektrickým kotlem, krbem s vložkou a 4mi solárně termickými kolektory. Ačkoli tato kombinace zdrojů tepla je ekonomicky nenávratná, z hlediska regulace a hydraulického zapojení se jedná o velmi náročnou zakázku.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD ve Stříbrné Skalici – 2012

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS DC32SP a akumulačními nádržemi umožňujícím spalování dřeva, pelet se záložní elektrickou patronou. Topné okruhy pro vytápění, ohřev TV a vytápění bazénu.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Petrovicích – 2013

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotelm ATMOS DC25S a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva, pelet a všech druhů olejů.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Hořovičkách – 2013

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS C20S na uhlí dřevo, pelety a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva a pelet.

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Lužné – 2010

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS DC25S na dřevo, pelety se záložní elektrickou patronou a akumulačními nádržemi a solárně termickou soustavou VIESSMANN. Dům je vytápěn dřevem, kterým se zatápí 1x za den nebo 2 dny, případně je možné vytápět dům automaticky hořákem na pelety, v případě poruchy zajistí vytápění elektrická patrona. V letních měsících a přechodném období zajistí komfortní ohřev TV a přitápění solárně termická soustava. Topný systém umožňuje vytápění RD, ohřev TV, vytápění bazénu a skleníku. Projekt byl úspěšně podán v programu „Zelená Úsporám“ a cca 2/3 investičních nákladů byly pokryty dotací. 

Energetický posudek solárně termické soustavy RD v Plzni Radobyčicích – 2013

úspěšně podán v dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Návrh nízkoteplotního rozvodu radiátorů a tepelného čerpadla vzduch-voda RD v Bučku 2016

Hydraulické vyregulování jednotrubkové otopné soustavy RD v Černošicích – 2017

Kotelna na plyn o výkonu 90 kW v Novém Strašecí 2017

Kotelna na dřevo a pelety o výkonu 50 kW se třemi topnými okruhy, návrh rozvodů tepla výrobního objektu v Kotovicích 2018