Ing. Vít Pospíšil, Ph.D. – Projekce TZB a energetické poradenství

 

Vážení zákazníci,

nabízím Vám své služby v oblasti projekce, energetického poradenství a úspor energie. Své služby poskytuji pro domácnosti, bytové domy a průmysl, topenářské firmy, ale také v oblasti „velké“ energetiky a strojírenství. Projekční činnost provozuji zejména ve vazbě na topenářskou firmu Rudolf Pospíšil, ale své služby nabízím také nezávisle ve spolupráci s ostatními topenářskými a projekčními firmami a jiným topenářským firmám. Spolupráce s realizační firmou mi dává možnost cenné zpětné vazby a umožňuje zohlednit při projektování cenné zkušenosti z realizace a následného provozu jednotlivých zakázek. Preferuji spolupráci s českými výrobci.

V rámci činnosti ve výstavbě, je projektant osobou, která hájí zájmy stavebníka v průběhu celého cyklu stavby. Nejdražší, jsou na každé zakázce špatná rozhodnutí a chyby při návrhu a realizaci. Mezi nejčastější omyly například patří mýtus, že výměnou litinových radiátorů a ocelového rozvodu radiátorů dojde k úspoře paliva. K monoha chybám dochází často rovněž při realizaci tepelných čerpadel, pokud není jejich návrh podložen výpočtem tepelné ztráty objektu, tepelného spádu radiátorů a sezonního topného faktoru.

Návrh soustavy vytápění, chlazení či větrání je činnost prováděná na míru konkrétnímu objektu se zohledněním požadavků zákazníka, místních podmínek, právních předpisů, minimálních normativních standardů a požadavků výrobce zařízení. Každá, kotelna a topná soustava jsou na míru komkrétnímu domu navrženým originálem, složeným z jednotlivých výrobků tak, aby měly jako celek požadované a vhodné vlastnosti pro konkrétní objekt. Volbou vhodného technického řešení lze velmi významně snížit investiční i provozní náklady stavby a předejít mnoha chybám při realizaci a provozu. V důsledku stále se zpřísňujících normativních požadavků na vlastnosti topných soustav a zdrojů tepla, neustále roste náročnost technického řešení a role projektanta při návrhu či rekonstrukci topné soustavy a zdroje tepla se stává nepostradatelnou.

V době, kdy se Česká republika zavázala k dosažení uhlíkové neutrality, je třeba rovněž důkladně uvážit potenciál úsporných opatření na straně budovy, volbu vhodného rozvodu tepla a volbu vhodného zdroje tepla, se zahrnutím mnoha souvislostí a rizik. V rámci své činnosti se snažím dbát, nejen na technickou, ale také na estetickou stránku technického řešení a ochranu životního prostředí.

Jsem členem ČKAIT, svou odbornost jsem získal prezenčním doktorským studiem a působením na Katedře energetiky Fakulty strojní ZČU v Plzni, magisterským prezenčním studiem na Katedře energetiky, Fakulty strojní ČVUT v Praze a v průběhu doktorské pracovní stáže ve společnosti ROSATOM v Ruské federaci. V rámci studia magisterského oboru Energetické stroje a zařízení a doktorského studijního programu Stavba energetických strojů jsem se specializoval na jaderná zařízení. Zkušenosti v oblasti „malé“ energetiky jsem získal především při spolupráci se svým otcem, panem Rudolfem Pospíšilem. Dne 5. 10. 2014 byla společností ATMOS vyhlášena vítězem soutěže „O nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS v České republice a na Slovensku“, kotelna na dřevo a pelety v Muzeu automobilů v Lužné u Rakovníka, která byla realizována firmou Rudolf Pospíšil na základě projektu, jehož jsem byl autorem.

V případě, že se rozhodujete, kterou projekční firmu oslovit, zprostředkuji Vám prohlídku, nekteré ze svých referencí.

 

Nabízené služby v oblasti projekce a energetického poradenství:

 • Projekty kotelen na pevná, kapalná i plynná paliva pro rodinné domy, bytové domy i průmysl
 • Projekty tepelných čerpadel, klimatizací a chlazení
 • Obnovitelné zdroje
 • Úspory energie
 • Energetika budov – výpočet tepelného výkonu podle ČSN EN 12831, výpočet spotřeby paliva, výpočet potřeby energie, ověření stavebních konstrukcí z hlediska kondenzace vlhkosti ve zdivu
 • Projekty systémů větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Rozvody vytápění a chlazení (podlahové vytápění, rozvody radiátorů, sálavé panely)
 • Hydraulické vyvažování (rozsáhlých) potrubních sítí
 • Termo-hydraulické výpočty
 • Energetické poradenství pro domácnosti, bytové domy i průmysl osobně i „online“
 • Úspory energie pro domácnosti, bytové domy i průmysl
 • Výpočet vzducho-spalinové cesty
 • Regulace topných systémů
 • Autorský dozor projektanta při realizaci zakázek
 • Opravy kotelen a rozvodů tepla
 • Rozvody teplé vody, studené vody a cirkulace
 • Rozvody plynu
 • Technický dozor stavebníka při realizaci zakázek
 • Kontroly kotlů na tuhá paliva SLOKOV, VIADRUS
 • Kontroly nemovitostí se zaměřením na TZB
 • Poradenství v oblasti jaderných zařízení pro teplárenské účely

 

Kontakt:

Ottova 51, Rakovník, 269 01

T: 777156166

E: vitpospisil@topeni-pospisil.cz

 

Některé zajímavé reference:

 

Výtopna na štěpku o jmenovitém tepelném výkonu 500 kW pro 6 bytových domů – Obec Úterý, rok 2013

Předmětem zakázky byla kontrola projektové dokumentace a kontrola provedení. Dále také vyhledání hydraulické chyby a návrh opatření ke snížení vysokých provozních nákladů.

 

ZŠ a MŠ Mlečice – rekonstrukce kotelny na uhlí o jmenovitém tepelném výkonu 300 kW, rok 2015

– Ing. Vít Pospíšil: Návrh koncepce, prováděcí dokumentace profese vytápění pro výběrové řízení a stavební povolení (Hydraulické řešení, výpočet vzduchospalinové cesty, výpočet větrání kotelny, návrh logického schématu regulace, upevnění potrubí a dilatace, uspořádání kotelny, výpočet potřebného výkonu a přepočet spotřeby paliva)

–  CH-PROJEKT Plzeň: Hlavní inženýrka projektu Ing. Petra Malotínová, prováděcí dokumentace profesí elektro, MaR, detekce nebezpečných plynů, statický výpočet lávky, stavební úpravy kotelny, rozpočet pro výběrové řízení

–  Ing. Josef Kurc: Požární zpráva

–  Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající kotelny na koks s kotli o celkovém výkonu 560 kW. Původní kotle na pevná paliva s ručním přikládáním byly nahrazeny třemi automatickými kotli na hnědé uhlí BENEKOV C100 o celkovém výkonu 300 kW. Kotelna byla vybavena ekvitermní regulací s možností samostatného ovládání 6ti směšovaných topných okruhů a nesměšovaného okruhu ohřevu TV. V rámci rekonstrukce kotelny bylo předpokládáno významné snížení provozních nákladů a zejména zvýšení komfortu obsluhy a možnosti regulace.


Realizováno v roce 2015

Pozn.: Kotelna nebyla realizována firmou Rudolf Pospíšil, kotelna nebyla autorizována, oproti projektové dokumentaci bylo během realizace provedeno několik změn bez souhlasu projektanta.

 

Průmyslový areál o jmenovitém tepelném výkonu 200 kW, rok 2012
–  výpočet tepelných ztrát a energetické náročnosti areálu
–  projekt kotelny s univerzálním olejovým hořákem Kroll KG/UB200 pro stavební povolení
–  projekt olejového hospodářství pro stavební povolení
–  prováděcí dokumentace rozvodů tepla s teplovzdušnými agregáty (saharami) a radiátory
–  návrh regulace

Cílem této zakázky bylo zajistit vytápění celkem 20ti provozoven s naprosto nezávislým provozem, měřením spotřeby tepla a centrálním zdrojem tepla s hořákem Kroll KG/UB rozsáhlého průmyslového areálu. Zakázka není ani tak vyjímečná svým výkonem, jako svým rozsahem a nároky na hydraulické zapojení a regulaci. Každá provozovna se chová naprosto nezávisle a přitom je vše vytápěno centrálním zdrojem tepla s nízkými provozními náklady.

 

Bytový dům Rakovník – 36 bytových jednotek 2014

Prováděcí dokumentace rozvodů teplé, studené vody a plynu. Zajímavostí této zakázky je mimo jejího rozsahu použití nerezové a úsporné technologie VIEGA Inliner.

 

Muzeum automobilů, rok 2013  (Tato kotelna se stala dne 5.10.2014 vítězem soutěže o nejlepší realizovanou kotelnu s kotlem ATMOS)

Prováděcí dokumentace kotelny na dřevo a pelety s 7mi topnými okruhy o celkovém instalovaném výkonu 100 kW

 

Bioplynová stanice a drůbežárna Zavidov o jmenovitém tepelném výkonu 208 kW

Oprava hydraulického zapojení 4 kogeneračních jednotek, topných okruhů vytápění a technologie

 

Průmyslový areál ELPLAST Mlečice, rok 2013
– Návrh úsporných opatření vytápění 2 výrobních provozoven a technická příprava navržených opatření pro realizaci
– Snížení provozních nákladů až o 2/3 a návratnost úsporných opatření 1 – 2 roky!

 

Kotelna na plyn areálu v Plzni, rok 2012

Schéma zapojení plynové kotelny s kondenzačním kotlem VIESSMANN VITOCROSSAL o výkonu 80 kW.

 

Oprava hydraulického zapojení a regulace kotelny na dřevo o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW v Kamenných Žehrovicích, rok 2010

 

Oprava hydraulického zapojení a regulace „kotelny“ na dřevo o jmenovitém tepelném výkonu 40 kW penzionu v Břežanech, rok 2012

 

Oprava hydraulického zapojení tepelného čerpadla země/voda o jmenovitém výkonu 33 kW s 5ti vrty, záložním kotlem na LTO o výkonu 40 kW a 6ti směšovanými topnými okruhy pro vytápění RD, nesměšovaným okruhem ohřevu teplé vody a bazénu v Malých Kyšicích, rok 2012

 

Novostavba RD v Krušovicích, rok 2014

Projekt podlahového vytápění a tepelného čerpadla vzduch/voda, rovnotlakého větrání s rekuperací a PENB pro ohlášení stavby novostavby rodinného domu. PENB měrná spotřeba energie A!

 

Oprava hydraulického zapojení ÚT RD V Chotíkově, rok 2014

Cílem této zakázky byla oprava nefunkčního hydraulického zapojení RD vytápěného tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, záložním elektrickým kotlem, krbem s vložkou a 4mi solárně termickými kolektory. Ačkoli tato kombinace zdrojů tepla je ekonomicky nenávratná, z hlediska regulace a hydraulického zapojení se jedná o náročnou zakázku.

 

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD ve Stříbrné Skalici, rok 2012

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS DC32SP a akumulačními nádržemi umožňujícím spalování dřeva, pelet se záložní elektrickou patronou. Topné okruhy pro vytápění, ohřev TV a vytápění bazénu.

 

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Petrovicích, rok 2013

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotelm ATMOS DC25S a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva, pelet a všech druhů olejů.

 

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Hořovičkách, rok 2013

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS C20S na uhlí dřevo, pelety a akumulační nádrží umožňujícím spalování dřeva a pelet.

 

Energeticky (téměř) nezávislý vícepalivový systém vytápění RD v Lužné, rok 2010

Prováděcí dokumentace „kotelny“ a zdroje tepla RD s kotlem ATMOS DC 25S na dřevo, pelety se záložní elektrickou patronou a akumulačními nádržemi a solárně termickou soustavou VIESSMANN. Zátop dřevem je prováděn 1x za den nebo 2 dny, případně je možné vytápět dům automaticky hořákem na pelety, v případě poruchy zajistí vytápění elektrická patrona. V letních měsících a přechodném období zajistí komfortní ohřev TV a přitápění solárně termická soustava. Topný systém umožňuje vytápění RD, ohřev TV, vytápění bazénu a skleníku. Projekt byl úspěšně podán v programu „Zelená Úsporám“ a cca 2/3 investičních nákladů byly pokryty dotací. 

 

Energetický posudek solárně termické soustavy RD v Plzni Radobyčicích, rok 2013

Úspěšně podán v dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 

Návrh nízkoteplotního rozvodu radiátorů a tepelného čerpadla vzduch-voda RD v Bučku, rok 2016

 

Hydraulické vyregulování jednotrubkové otopné soustavy RD v Černošicích, rok 2017

 

Kotelna na plyn o jmenovitém tepelném výkonu 90 kW v Novém Strašecí, rok 2017

 

Kotelna na dřevo a pelety o jmenovitém tepelném výkonu 50 kW se systémem automatického čištění peletového hořáku, akumulačními nádržemi o celkovém objemu 4.000 l, třemi směšovanými topnými okruhy, návrh rozvodů radiátorů výrobního objektu a kanceláří, rok 2018